مرور برچسب ها

خواب

تعبیر خواب های رایج

نویسنده: ایمان صدیقی اجاق گاز: دیدن اجاق گاز خاموش در خواب نشان دهنده نگرانی شما در مورد مساله ای است، اگر روشن باشد شدت این نگرانی و ترس بیشتر است. اگر شما چنین خوابی ببینید به زودی با یک چالش و اتفاق نگران کننده روبرو می شوید. اگر…

مشکل به یاد نیاوردن خواب ها

مشکل به یاد نیاوردن خواب ها یک مشکل نسبتاً رایج است که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل رایج عبارتند از: کمبود خواب: خواب کافی برای داشتن رویاهای واضح و به یاد ماندنی ضروری است. اگر به اندازه کافی نمی خوابید، احتمال…

چرا میخوابیم؟

خواب یکی از حیاتی ترین عملکردهایی است که بدن ما برای سالم ماندن و هوشیاری به آن نیاز دارد. علیرغم اینکه باید یک سوم از زندگی خود را فدای آن کنیم، تعداد کمی از مردم واقعاً درک می کنند که چرا دقیقاً باید بخوابیم. اگرچه نظریه های زیادی وجود…