مرور برچسب ها

خواص الماس

آیا الماس همیشه باارزش بوده است؟

مدارک قدیمی که در این باره موجود است نشان می دهد که مردم عمدا" و دانسته در جستجوی الماس بوده اند و این امر برای نخستین بار در هندوستان اتفاق افتاده است. کشف معدن الماس به عنوان یک کار صنعتی در این کشور بیش از 2500 سال قبل شروع شد. برای…