مرور برچسب ها

خواص توپاز

خواص سیترین زرد ، چشم ببر زرد و توپاز زرد

سیترین زرد سیترین زرد می تواند رنگ های مختلفی از زرد کم رنگ، تا نارنجی _ و در بعضی موارد رگه های قهوه ای داشته باشد. سیترین زرد چاکرای خورشیدی را تحریک کرده، و اراده ی ما را تقویت می کند. این سنگ با قدرت فراوان مرکز ما را پاکسازی می کند.…