مرور برچسب ها

خواص درمانی سنگ ها

خواص ایولیت و یشم

ایولیت ایولیت بیشتر اوقات به رنگ بنفش، یا بنفش کم رنگ متمایل به آبی شفاف یافت می شود. این سنگ مسیر انرژی را از چاکرای گلو تا چاکرای تاج گشوده، و در نتیجه با چاکرای گلو، چشم سوم و تاج در ارتباط است. این سنگ برای مناسک شمنی و التیام زخم های…