مرور برچسب ها

خواص سنگ خون

خواص سنگ خون و کیانیت آبی

سنگ خون این سنگ چاکرای ریشه را تقویت کرده و به شما کمک می کند خود را کاملا" در جسم خود متوازن سازید. این سنگ به رنگ سبز تیره بوده و لکه ها و رگه های قرمز رنگی دارد. این سنگ سرزندگی و حیات بوده و به مقاومت و قدرت کمک می کند. همچنین به تمام…