مرور برچسب ها

خواص سنگ های سبز

خواص سه سنگ سبز

کلسیت سبز کلسیت در رنگ های متفاوتی یافت می شود، و رنگ سبز آن تحریک کننده ی چاکرای قلب است. این سنگ چاکرای قلب را از استرس پاکسازی کرده و به افزایش آرامش، تعادل احساسی، و ارتباط با قلب کمک می کند. کیانیت سبز کیانیت سبز ما را با چاکرای…