مرور برچسب ها

خواص عقیق

خواص توپاز سفید و عقیق زرد

توپاز سفید این سنگ که همچنین با نام توپاز بی رنگ نیز شناخته می شود، چاکرای تاج را تحریک کرده، و ما را در صیقل دادن موهبت های معنوی و شهودی مان یاری می کند. توپاز سفید می تواند به افرادی که به علت ترس در گفتن حقیقت دشواری داشته، یا در درک…