مرور برچسب ها

خواص فلزات

فلز چیست؟

تعریف اینکه فلز چیست امر ساده ای نیست. از نظر فیزیکی فلز ماده ای است که دارای جلا بوده و هادی خوبی برای گرما و نیروی برق بشمار می رود. فلزات دارای درجات مختلفی از سختی،تراکم، چکش خوری و نرمی از نظر لوله شدن و غیره می باشند. هر فلز دارای…