مرور برچسب ها

خواص قارچ سمی

قارچ سمی از کجا آمده است؟

بعضی اوقات بنظر می رسد که قارچ سمی بنحو سحرآمیزی پس از یک روز بارانی یکباره روی چمن ها ظاهر می شود. ولی البته در این کار سحر و جادویی دخالت نداشته و این قارچ ها از هاگ بوجود می آیند. بعلاوه قارچ سمی و غیر سمی عینا" یکسان بوده و تفاوتی بین…