مرور برچسب ها

خواص مس

مس چیست؟

بشر مس را به استثنای طلا پیش از سایر فلزات کشف کرد. قبل از آغاز تاریخ، انسان عهد حجر مس را بکار می برد. مس به حالت خالص، در رگه ها و تکه های آزاد فلز پیدا می شود. محتمل است که انسان این تکه ها را در ابتدا به واسطه ی اینکه زیبا بودند جمع…