مرور برچسب ها

خواص نارگیل

درخت نارگیل چگونه می روید؟

نارگیل میوه درختی است که شبیه درخت خرما یا نخل می باشد. پوسته نارگیل طوری دانه داخلی یا مغز آن را حفظ می کند که با افتادن روی زمین صدمه ای نمی بیند. مغز نارگیل در حدود سه تا هشت اینچ طول دارد. در داخل پوسته سخت و تیره آن، قشر ضخیمی که گوشت…