مرور برچسب ها

خواننده اپرا

اولین اپرا را چه کسی نوشت؟

آیا از برنامه های «وسترن» در تلویزیون خوشتان می آید؟ آنها را مطمئنا" میلیونها نفر از مردم دوست دارند. با وجود این آیا فکر می کنید کسی باشد که یک نمایشنامه ی وسترن را سالهای متمادی بهمان شکل ببیند و لذت ببرد؟ البته نه، ولی نوعی نمایش وجود…