مرور برچسب ها

خودآگاه چیست

مقاله علمی درمورد مغز و ذهن و هوشیاری از دیدگاه دانشمندان جدید

مغز مثل کره جغرافیایی است. تصور عموم مردم بر این است که نواحی مختلف مغز مانند کشورهای روی کره جغرافی درکنار هم قرار گرفته اند و هر کدام عهده دار وظیفه ای شده اند. اما مغز انسان آنقدر خاموش و غرق در خود است که به ندرت به کسی اعتنا میکند و…

توضیح و تفسیر ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه

برای درک بهتر ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه یک الاکلنگ را تصور کنید که یک طرف آن خودآگاه و طرف دیگر آن ناخودآگاه است و هیچگاه دو طرف بالا یا پایین نیستند. در حالت هوشیاری ضمیر آگاه یا خودآگاه فعال و در بالاست و در حین خواب غیرفعال میشود.…