مرور برچسب ها

خودرو برقی تسلا

آیا شرکت های نفتی جلوی خودروی برقی را میگیرند؟

یکی از تئوری های توطئه این است که شرکت ها و غول های نفتی جلوی خودروی برقی را گرفته اند و نگذاشته اند تا این خودروها همه گیر شوند. این شایعه حقیقت ندارد. سرمایه داران بزرگ جهان، سرمایه گذاران بزرگی هستند. به این جمله خوب دقت کنید. آنها…