مرور برچسب ها

خودسازی

کتاب اتوبوس انرژی | 10 قانون برای انرژی مثبت در زندگی

امروز قسمتی از کتاب اتوبوس انرژی | 10 قانون برای بالا بردن انرژی مثبت در زندگی، شغل و کار گروهی، نوشته: جان گوردون را میخوانیم: پنچری روز دوشنبه بود و دوشنبه ها هرگز روز خوبی برای جورج نبود. او جلوی خانه ایستاده بود و در حالی که سرش را…