مرور برچسب ها

خورشید گرفتگی

درخشش خورشید از چیست؟

ممکن است تصور آن برای شما مشکل باشد، ولی وقتی در شب به ستارگان درخشان می نگرید، یا در روز درخشش خورشید را می بینید، در حقیقت به یک جسم نگاه می کنید! خورشید در واقع یک ستاره است و در حقیقت، نزدیکترین ستاره به زمین می باشد. زندگی ما به…