مرور برچسب ها

خون آشام چیست

آیا خون آشام از نظر علمی وجود دارد؟

خون آشام یا Vampire به موجودی گفته میشود که از خون مردم زنده تغذیه میکند. در واقع تنها غذای اون خون است. خون آشام یا دراکولا شبیه آنچه در فیلم ها نشان داده شده است، شخصیتی خیالی است و واقعیت ندارد. اگرچه در گذشته خصوصا در اروپا مدتی مردم…