مرور برچسب ها

خون چیست

نقش خون در بدن چیست؟

خون مایه ی زندگی برای جزءجزء بدن است. برای آنکه به اهمیت این نکته پی ببریم نخست لازم است با یاخته ها و مواد گوناگونی که در خون است، آشنا شویم. در خون بخش آبکی، یا مایع، وجود دارد که «پلاسما» نامیده می شود. در پلاسما مواد بسیاری به صورت…