مرور برچسب ها

خوک دریایی

فیل آبی یا فیل دریایی چگونه حیوانی است؟

فیل آبی ممکن است به عنوان چهارمین گروه از حیوانات پستاندار آبی شناخته شده باشد. ولی در واقع یک خوک آبی عظیم الجثه است. تاکنون دو نوع از این جانور دیده شده: یکی در آبهای اقیانوس منجمد شمالی، به نام فیل دریایی جنوبی و دیگری در آبهای سواحل…