مرور برچسب ها

داخل خانه های قطب شمال

چرا داخل خانه اسکیموها ذوب نمی شود؟

با اینکه خانه های سنگی و چوبی در میان اسکیموها بیشتر معمول شده است، آنها هنوز در مسافرتها و یا مواقع لازم برای خود خانه های یخی می سازند، این خانه ها فورا" ساخته می شود و در مقابل هر نوع هوایی مقاومت می کند. اول از همه در یک تکه بزرگ برف…