مرور برچسب ها

داخل زمین چه چیزی وجود دارد

چرا در داخل زمین درجه حرارت زیاد است؟

در قسمت بیرونی کره زمین پوسته ای از سنگ قرار گرفته که ضخامتش در حدود 10 تا 30 میل است. وقتی که در این پوسته بطرف پایین پیش برویم، متوجه می شویم که هر چه پایین تر برویم درجه ی حرارت بالاتر می رود. در مقابل هر 130 پا، که پایین می رویم حرارت…