مرور برچسب ها

داخل صدف

لاک یا صدف چیست؟

به نظر شما در طبیعت چند نوع لاک یا صدف وجود دارد؟ مثلا" گردو یا تخم مرغ دارای لاکند. لاک پشت، حلزون، خرچنگ و برخی از حیوانات دیگر نیز لاک دارند. بنابراین، وقتی ما از لاک سخن می گوییم باید انواع گوناگون آن را که به اشکال مختلفی در طبیعت…