مرور برچسب ها

داخل کپسول آتش نشانی چیست

آتش چگونه بوجود آمد؟

هزاران سال پیش از این، انسان توانست آتش را کشف کند. کشف آتش زندگی انسان را دگرگون کرد و موجب پیشرفت زیادی در زندگی او شد. عمل سوختن یک نوع فعل و انفعال شیمیایی است. برای آنکه آتش روشن شود، به اکسیژن هوا نیاز داریم. در جایی که اکسیژن موجود…