مرور برچسب ها

دادگاه تفتیش عقاید اروپا

بیوگرافی جوردانو برونو ، دانشمندی که سوزانده شد!

جوردانو برونو Giordano Bruno یکی از دانشمندان روشنفکر و پیشرو در فلسفه و کیهان شناسی بود اما متاسفانه در زمان مناسبی به دنیا نیامده بود. زمانی که اروپا هیچ آزادی در بیان اندیشه نداشت و همه چیز به شدت و به طور افراطی توسط کلیسا کنترل میشد.…