مرور برچسب ها

داروی آلرژی چیست

چرا برخی از مردم آلرژی دارند؟

وقتی می گوییم کسی آلرژی دارد، معنایش اینست که در برابر برخی از مواد معمولی و بی آزار حساسیت داشته، از آنها ناراحتیی در بدن خود احساس می کند. این مواد ممکن است مواد شیمیایی، یا خوراکی، یا گیاهی و یا حیوانی باشد. حتی گاهی ممکن است گرد و غبار…