مرور برچسب ها

داروی مخملک

آیا می دانید مخملک چیست؟

مخملک بیماریی است که بر پرده های لَزِجابیِ (مخاطی) بینی و گلو یورش می آورد. معمولا" سرخیی نیز بر پوست بدن می گستراند. عامل چنین عفونتی نوعی باکتری از گروه سترِپتوکوک است. گرچه دیگر مخملک را یک بیماری جدی نمی پنداریم، ولی ممکن است از پی آن…