مرور برچسب ها

دارو برای شوره سر

علت شوره ی سر چیست؟

هنوز دانش پزشکی بدرستی نمی داند که چرا شوره ی سر پدید می آید. شوره یعنی پوستکهایی سفید که بر پوست سر و لای موها ظاهر می شود. شوره ی سر می توان نوعی بیماری پوستی پنداشت که در اصطلاح پزشکی «سِبُرییک دِرمَتیتیس» خوانده می شود؛ یعنی پوست خَست…