مرور برچسب ها

دارکوب چیست

دارکوب یا نجار طبیعت

دارکوب تنها موجودی است که اغلب اوقات بیداری خود را صرف سوراخ کردن چوب می کند و این کار را به خاطر به چنگ آوردن حشراتی که در زیر پوسته تنه درختان هستند انجام می دهد و همچنین این پرنده تنها حیوانی است که محل حشرات را بطور غریزی می توانند حدس…