مرور برچسب ها

داستان اتک ان تایتان

نقد انیمه اتک آن تایتان Attack on Titan

اگر اهل دیدن انیمه های سریالی باشید احتمال اتک آن تایتان را دیده اید یا حتما در موردش شنیده اید. این انیمه اخیرا پخش شده و در جهان بسیار پر طرفدار است. همانطور که من دوست دارم از همان قسمت اول داستان اصلی شروع میشود و اینطور نیست که چند…