مرور برچسب ها

داستان تاج محل

تاج محل چیست و کجاست؟

تاج محل مظهر داستانی است عشقی، و غم انگیز و زیبا . اگر این نما وجود نداشت، حتما" خیال می کردیم داستان ساختمان آن افسانه ای بیش نبوده است. سیصد سال پیش، در هندوستان امپراطوری بسر می برد به نام شاه جهان، زن محبوبش بسیار  زیبا و باهوش بود که…