مرور برچسب ها

داستان رابین هود

رابین هود کیست؟

از یک دزد هرگز کسی قهرمان نمی سازند. ولی رابین هود که دزدی بنام بود، چهره ی یک  قهرمان به خود گرفت، زیرا او با دزدان دیگر بسیار فرق داشت. همه می دانند که دزدی کار بدی است، ولی با این حال رابین هود را می ستایند، زیرا او مال ثروتمندان را می…