مرور برچسب ها

داستان زندگی افراد موفق

قسمت هایی از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید : یکی از دلایل عمده شکست و ناکامی در زندگی افراد به این خاطر است که در برخورد با مشکلات موقتی، ناامید شده و دست از تلاش میکشند. در روزگاری که همه در اندیشه طلا بودند، شخصی در مکانی که تصور میکرد معدن طلاست…