مرور برچسب ها

داستان زندگی امیل کوئه

ماجرای کشف تلقین به خود توسط امیل کوئه

امیل کوئه را پدر علم تلقین مینامند، امروز داستان کشف تلقین به خود را از کتاب هیپنوتیزم علمی نوین نوشته ریچارد شروت، ترجمه دکتر رضا جمالیان میخوانید. کوئه تصمیم گرفت نظریات خود را در زمینه هیپنوتیزم ارائه کند. او معتقد بود: