مرور برچسب ها

داستان زندگی دارن هاردی

داستان موفقیت دارن هاردی و اثر مرکب

بیش از یک میلیون دلار در سال برای کارآفرین 24 ساله دارن هاردی ، او را تبدیل به سوژه داغ نشریات کرد. هیچوقت به این فکر نکنید که خریدن یک کتاب چقدر برایتان گران تمام میشود، بلکه به این فکر کنید که نخواندن کتاب چقدر برایتان گران تمام