مرور برچسب ها

داستان زندگی شخصیت های لاست

نقد سریال لاست (گمشده) عجیب ولی شاید واقعی!

سریال لاست LOST یا گمشده خیلی وقت است که پخش شده و تمام شده، اما کسانی که این سریال را دیده‌اند و از آن خوششان آمده هروقت اسمش را می‌شنوند احساس عجیبی آنها را فرا میگیرد. برخی هم ممکن است از چنین سریالی خوششان نیاید. چون گنگ است. داستانش…