مرور برچسب ها

داستان سریال لوکی

داستان سریال لوکی درمورد چیه؟

استان سریال لوکی پس از وقایع فیلم انتقام جویان: پایان بازی آغاز می‌شود. در این فیلم، لوکی پس از دزدیدن مکعب کیهانی یا تسرکت، از صحنه نبرد نیویورک فرار می‌کند. اما طولی نمی‌کشد که توسط سازمان مغایرت‌های زمانی (TVA) که مسئول حفاظت از خط زمانی…