مرور برچسب ها

داستان فیلم ماه moon

معرفی و نقد فیلم ماه moon ، تراژدی علمی تخیلی

فیلم ماه نه اکشن است و نه مشابه فیلم های علمی تخیلی دیگر. (هشدار: حاوی اسپویل) این فیلم، داستان جالبی دارد از بی‌رحمی علم که ممکن است دیر یا زود رخ بدهد. اگر بخواهم در یک عبارت، کل داستان فیلم ماه را تعریف کنم می شود این: اگر به شما…