مرور برچسب ها

داستان فیلم پرومتئوس

نقد فیلم پرومتئوس ؛ حیات موجودات فضایی

یکی از پرسر و صداترین فیلم های سال 2012 پرومتئوس می باشد که ساخت آن از قبل توسط کارگردان آن یعنی ریدلی اسکات وعده داده شده بود. میتوان آنرا هدیه ای برای طرفداران نظریه ارابه خدایان اریک فون دانیکن در نظر گرفت. در این فیلم داستان پا را از…