مرور برچسب ها

داستان فیلم پلتفرم

نقد فیلم پلتفرم The Platform

فیلم پلتفرم محصول کشور اسپانیاست که در حال و هوایی ترسناک سعی میکند فاصله طبقاتی را به نمایش بگذارد. یک برج وجود دارد و در هر طبقه 2 نفر قرار دارند. آنها نمیدانند که برج چند طبقه دارد و چند نفر داخل آن هستند. از اول به صورت داوطلبانه…