مرور برچسب ها

داستان های ترسناک واقعی

بریجت بیشاپ که بود؟

بریجت بیشاپ، جادوگری بود که سال 1692 در اولین محاکمه‌های رسمی جادوگران، به جرم جادوگری اعدام شد. محاکمه او 8 روز طول کشید. چندین نفر برعلیه او شهادت داده بودند و میگفتند که در خانه‌شان توسط او، نیشگون گرفته یا گاز گرفته شده‌اند. همچنین…