مرور برچسب ها

داستان پرسئوس و پادشاه آرگوس

ماجرای به آب انداختن پرسئوس چه بود؟

در داستان های یونانیان باستان مربوط به چندهزار سال پیش، ماجرایی جالب وجود دارد. پادشاه آرگوس، به معبد دلفی میرود و پیشگویان آنجا به او میگویند که دختر تو، فرزندی به دنیا خواهد آورد که سلطنتت را نابود خواهد کرد. دختر پادشاه که دانائه نام…