مرور برچسب ها

داستان کتاب رستاخیز مردگان چیست ؟

کتاب مردگان چیه؟

کتاب مردگان نامی جدید برای متونی کهن است که در آیین خاک‌سپاری مصریان مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای نخستین بار در دوران پادشاهی نوین مصر مصریان از این متون استفاده شد و تا ۵۰ پیش از میلاد ادامه داشت. کتاب مردگان شامل…