مرور برچسب ها

داستان کوتاه

چرا خانه‌اش به برق شهر متصل نبود؟

لپ تاپ ، موبایل ،  تلویزیون ، یخچال ، لامپ‌ها. اینها باعث میشدند به برق احتیاج داشته باشد. حالا در یک امارت بزرگ و قدیمی بدون برق میخواست زندگی کند. من فکر میکنم خودش به عمد برق آن خانه را کلا قطع کرده بود... تلفن هم