مرور برچسب ها

دانستنیهای قورباغه

تولد قورباغه چگونه است؟

قورباغه ها هر چند در خشکی نیز زندگی می کنند ولی بسیاری از انواع آنها هنگام تخم ریزی به درون آب می شتابند. قورباغه گوشه ای آرام در کناره ی تالاب ها و دریاچه ها را جستجو می کند؛ جایی که عمق آب نزدیک به 30 سانتی متر است. به هنگام شب و یا…