مرور برچسب ها

دانستنیها در مورد کانگورو

چرا کانگورو کیسه دارد؟

حیواناتی که دارای کیسه ای هستند و کانگورو هم یکی از آنها به شمار می رود، راسته ی کیسه داران را تشکیل می دهند. کیسه کانگورو در میان پاهای عقب اوست که جای بسیار نرم و راحتی برای نوزادش می باشد. این کیسه، آستر پوستین دارد که بچه کانگورو، گرم…