مرور برچسب ها

دانستنی حیوانات

بزرگترین ماهی کدام است؟

انسان در مقایسه با سایر موجوداتی که در روی زمین زندگی می کنند یا وجود دارند بسیار کوچک است. اما اگر بخواهیم از موجودات بزرگ صحبت به میان آوریم باید به نهنگ های آبی و کوسه های عظیم الجثه و کوسه های آب گرم اشاره کنیم. این حیوانات غول پیکر در…

چگونه خفاش می بیند؟

خفاش موجود شگفت آوری است. یکی از چیزهای بسیار حیرت انگیز در زندگی این جاندار، شیوه ی راه یابی اوست. خفاش به گونه ی عجیبی پرواز می کند. بی آنکه از چشم های خود استفاده کند در شب تاریک با سرعت زیاد پرواز می کند و به هیچ مانعی هم برنمی خورد.…

چگونه حیوانات با هم حرف می زنند؟

وقتی می گوییم حیوانات با همدیگر حرف می زنند، مقصود ما آنست که آنها به وسیله ی علایم یا صداهایی، برای همدیگر، پیام می فرستند. آری، حیوانات بدینگونه با یکدیگر سخن می گویند. حرف زدن آنها هرگز مانند انسان نیست. انسانها به وسیله ی حرف زدن،…