مرور برچسب ها

دانستنی درمورد زندگی ماهی ها

آیا ماهی که از آب بیرون افتاده دوباره بندازیم داخل آب زنده میمونه؟

ماهی تا مدت کوتاهی میتونه بیرون از آب زنده بمونه و اگه دوباره داخل آب بندازیمش میتونه به زندگیش ادامه بده. اینکه چنددقیقه یا چندساعت میتونه بیرون از آب زنده بمونه بستگی به نوعش داره، بعضی از ماهی ها حتی تا نصف روز میتونن بدون آب زنده…