مرور برچسب ها

دانستنی در مورد ماهی

در جهان چند نوع ماهی وجود دارد؟

زمانی که اولین ماهی در اقیانوس شنا می کرد، بر روی زمین انسانی وجود نداشت، دایناسورها، فیل ها و سایر موجودات تکامل یافته ای نمی زیستند. در واقع ماهی ها اولین مهره داری بودند که پدیدار شده اند. ماهی ها نیز مانند تمام موجوداتی که چندین دوره…