مرور برچسب ها

دانستنی در مورد پرندگان

حس شنوایی و بینایی پرندگان

پرندگان حس شنوایی و بینایی بسیار خوب و حساسی دارند. چشمان پرندگان در دو طرف مقابل سرهایشان واقع شده، با وجود این هر دو چشمشان می تواند در یک لحظه و در یک زمان هر چیزی را از راه دور ببیند. برای دیدن اجسامی که نسبت به آنها خیلی نزدیک است،…