مرور برچسب ها

دانستنی در مورد کوه

حقیقتی جالب در مورد کوه های روی زمین

قدیمی ها با نگاهی به کوه ها این اجسام عظیم روی زمین، شگفت زده شده و داستان ها درموردش میساختند. از ایران باستان تا یونان باستان، کوه یک شیء ساده نبود و کوه های بلند بسیار انسان را به فکر وا میداشتند اما جالب است بدانید که کوه آنقدرها هم…